Univerza v Ljubljani ima na področju izobraževanja tri stebre delovanja – dodiplomski študij, magistrski študij in doktorski študij. Uvedba vseživljenjskega učenja predstavlja četrti steber.

Pretekla krajša izobraževanja in usposabljanja za mikrodokazila

Zeleni_dregljaj_Cukrarna_Ljubljana_15.12.2023_08_Photo_Ales_Rosa.jpg

Vseživljenjsko učenje in izobraževanje

Vseživljenjsko učenje je pomemben del posameznikovega osebnega in poklicnega razvoja. Kompetence, ki jih posameznik in posameznica pridobiva tudi skozi vseživljenjsko učenje, so tiste, ki jih potrebuje za osebno izpolnitev in razvoj, zaposlitev, dejavno državljanstvo in socialno vključenost. Prizadevanje za vseživljenjsko učenje je pomembno ne le zaradi njegovih koristi na karierni poti, temveč tudi zaradi obogatitve in rasti, ki jo prinaša v naša življenja.

Center vseživljenjskega učenja
Mala pasica - 800 x 490 (1).png

Mikrodokazila

Uvajanje mikrodokazil v naše akademsko okolje je prvi korak k oblikovanju v prihodnost usmerjenega izobraževalnega in raziskovalnega ekosistema v Sloveniji. Mikrodokazilo je zapis učnih izidov, ki jih je posameznik dosegel z učenjem manjšega obsega. Krajša izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila so namenjena pridobitvi specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc.

Mikrodokazila

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

  • RS MVZI
  • UL
  • Načrt za okrevanje in odpornost
  • Financira Evropska unija (NextGenerationEU)