image003+3

UL prejela potrdilo o kakovosti FINEEC

Univerza v Ljubljani je uspešno opravila mednarodno institucionalno evalvacijo pri finski nacionalni agenciji za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju (FINEEC) in s tem kot prva in edina univerza v Sloveniji uspešno izvedla mednarodno institucionalno presojo celotne univerze ter prejela potrdilo o kakovosti (Quality Label) FINEEC za 6 let.

Več o opravljeni evalvaciji

Organiziranje kakovosti na UL

Kultura kakovosti in njena nenehna krepitev sta v ospredju uresničevanja poslanstva Univerze v Ljubljani (UL), zato je UL zavezana k nenehnemu izboljševanju sistema kakovosti, kar zagotavlja z načrtovanjem, organiziranjem in spremljanjem procesov na področju izobraževanja, raziskovanja ter drugih podpornih aktivnostih ter predvsem s periodičnim vrednotenjem in nenehnim izboljševanjem procesov.

UL redno opravlja samoevalvacijo po vseh dejavnostih zavoda, še posebej z vidika:

  • izobraževalne dejavnosti (mnenja študentov, učiteljev in drugih deležnikov, samoevalvacije študijskih programov, zaposljivost diplomantov, spremljanje praktičnega usposabljanja študentov, posebej oblikovani ter sprejeti kazalniki kakovosti, uvrščanje na mednarodne rangirne lestvice in drugi pokazatelji odličnosti);
  • raziskovalne in umetniške dejavnosti (posebej oblikovani ter sprejeti kazalniki kakovosti, uvrščanje na mednarodne rangirne lestvice in drugi pokazatelji odličnosti);
  • prenosa znanja (posebej oblikovani ter sprejeti kazalniki in drugi pokazatelji odličnosti);
  • vključujočega akademskega okolja (spremljanje izvajanja načrta enakosti spolov, posebej oblikovani ter sprejeti kazalniki in drugi pokazatelji vključevanja);
  • družbenega dialoga (spremljanje trajnostnih aktivnosti, posebej oblikovani ter sprejeti kazalniki in drugi pokazatelji uspešnosti) in
  • podpornih področij (spremljanje usposabljanj zaposlenih ter njihovega kariernega razvoja, priprava letnega programa usposabljanj s področja učenja in poučevanja ter kakovosti, posebej oblikovani in sprejeti kazalniki).

Univerzitetna služba za kakovost in podporo strateškemu upravljanju

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

E-naslov: kakovost@uni-lj.si
E-naslov: porocanje@uni-lj.si