Univerza v Ljubljani od leta 1968 sama varuje svoje javno arhivsko gradivo. V ta namen je bila v okviru Tajništva Univerze, v sporazumu z Arhivom Republike Slovenije, ustanovljena posebna služba.

Na osnovi Zakona o arhivskem gradivu in arhivih /ZAGA/ iz leta 1997 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije 11. januarja 1999 Univerzi v Ljubljani izdalo dovoljenje za nadaljnje opravljanje arhivske dejavnosti. Danes Univerza v Ljubljani, preko svoje Arhivsko muzejske službe, varuje lastno javno arhivsko gradivo na osnovi izdanega dovoljenja, v skladu z veljavnim arhivskim zakonom in veljavnimi arhivskimi podzakonskimi akti ter po navodilih pristojnega arhiva, Arhiva Republike Slovenije. Arhivsko muzejska služba hrani 546 tekočih metrov arhivskega gradiva v enajstih fondih. Javno arhivsko gradivo Univerze v Ljubljani je dostopno v arhivski čitalnici.

Arhivski fondi