O Doktorski šoli

Doktorska šola kot skupna organizacijska enota Univerze v Ljubljani skrbi za kakovost doktorskega študija ter za prepoznavnost naše univerze v slovenskem in svetovnem visokošolskem prostoru. Doktorske programe povezuje preko vodenja Sveta skrbnikov doktorskih študijskih programov, pri čemer se še posebej osredotoča na interdisciplinarno povezovanje, zagotavljanje in izvajanje standardov doktorskega študija, povezovanje z drugimi univerzami in znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami ter na nudenje izobraževanj in organizacijo povezovalnih dogodkov za doktorske študente in profesorje na doktorskem študiju. Pri svojem delu sodeluje tudi s Komisijo za doktorski študij ter Senatom Univerze v Ljubljani.

Predstojnica Doktorske šole UL za obdobje 2021–2025 je prof. dr. Tatjana Marvin Derganc.

Tabela za: Razpisi

Naslov

Datum objave

Rok za prijavo

Status objave

Tip objave

Oznake

Datum objave

29. 3. 2024

Rok za prijavo

Status objave

Tip objave

Javni razpis

Oznake

Doktorski študij

Datum objave

27. 5. 2024

Rok za prijavo

1. 6. 2025 do 23.59

Status objave

V teku

Tip objave

Javni razpis

Oznake

Erasmus+ KA131 – Mobilnost študentov in osebja s programskimi državami

Bor Slana_STA_1740x670.png

Bor Slana/STA

Mladi raziskovalci

Mladi raziskovalci so doktorski študenti, ki so zaposleni na članicah UL v raziskovalnih programih. V celoti imajo krito šolnino doktorskega študija, delodajalec pa jim zagotavlja materialna sredstva, ki so potrebna za opravljanje raziskovalnega dela.

Več
Študij (Željko Stevanić/IFP)

Željko Stevanić/IFP

Zagovori doktorskih disertacij

Zagovori doktorskih disertacij potekajo na članicah, to je fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani.

Seznam aktualnih zagovorov
dr. Ana Mayer Kansky

Izvirni portret dr. Ane Mayer Kansky, delo slikarke Henrike Šantel, hrani Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Nagrada dr. Ane Mayer Kansky

Nagrada dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo se podeljuje avtoricam in avtorjem doktorskih del, ki izpolnjujejo kriterije odmevnosti v svoji stroki ter katerih vsebina predstavlja vrhunski dosežek in preboj na znanstvenem ali/in umetniškem področju.

VEČ
 • Univerza v Ljubljani izvaja

  22

  doktorskih študijskih programov

 • Na Univerzi v Ljubljani je vpisanih

  2299

  doktorskih študentk in študentov

 • Na doktorskih programih je vpisanih

  19,7 %

  tujih študentk in študentov

 • V letu 2023 je bilo promoviranih

  332

  doktoric in doktorjev znanosti

Univerzitetna služba za doktorski študij

Kontakt

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

E-naslov: doktorski.studij@uni-lj.si