Univerza v Ljubljani je mednarodno aktivna institucija, ki prek svojih učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnega osebja dejavno vstopa v skupni visokošolski in raziskovalni prostor. Povezana je z najboljšimi univerzami v Evropi in svetu.

Mednarodna vloga Univerze v Ljubljani je izjemno pomembna tudi na nacionalni in regionalni ravni, kjer je internacionalizacija pomemben dejavnik odprtosti v učnem in delovnem procesu, k čemur nedvoumno prispeva tudi gostujoče učno osebje in tuji študenti.

Beležimo predvsem izmenjave v programu Erasmus+ s programskimi in partnerskimi državami, CEEPUS (Central European Exchange Program) in izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov ter individualne izmenjave. K povečanju števila izmenjanih študentov prispevajo tudi izmenjave za prakso in udeležba študentov na poletnih šolah. Aktivno sodelovanje se kaže tudi v organizaciji kratkih intenzivnih programov in razvoju mednarodnih skupnih programov.

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje

Tabela za: Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje

Ime in priimek

Služba

Delovno mesto

Telefon

E-naslov

Ime in priimek

Bibi Ovaska

Služba

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje

Delovno mesto

Pomočnik glavnega tajnika univerze

Telefon

01 241 85 94

Ime in priimek

Helenca Deršek Štuhec

Služba

Oddelek za mednarodne izmenjave

Delovno mesto

Vodja službe na univerzi

Telefon

01 241 85 92

Ime in priimek

Urška Ravnik

Služba

Oddelek za mednarodne izmenjave

Delovno mesto

Samostojni svetovalec na univerzi

Telefon

01 241 85 72

Ime in priimek

Aljoša Belcijan

Služba

Oddelek za mednarodne izmenjave

Delovno mesto

Samostojni strokovni delavec

Telefon

01 241 85 43

Ime in priimek

Erika Bolčina

Služba

Oddelek za mednarodne izmenjave

Delovno mesto

Samostojni svetovalec na univerzi

Telefon

01 241 85 71