Mladi raziskovalci so doktorski študenti, ki so zaposleni na članicah UL v raziskovalnih programih. V celoti imajo krito šolnino doktorskega študija, delodajalec pa jim zagotavlja materialna sredstva, ki so potrebna za opravljanje raziskovalnega dela.

Tabela za: Razpisi

Naslov

Datum objave

Rok za prijavo

Status objave

Tip objave

Oznake

Datum objave

15. 3. 2024

Rok za prijavo

9. 4. 2024 do 13.00

Status objave

Zaključeno

Tip objave

Delovno mesto

Oznake

Doktorski študij

Pogoji za prijavo

 • največ 4 leta po zaključku študijskega programa 2. stopnje (upošteva se leto zaključka)
 • izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv asistent ali asistent-raziskovalec (povprečna ocena št. programa 2. stopnje ter zaključnega dela najmanj 8,00 ter drugi pogoji skladno s habilitacijskimi merili)
 • izpolnjevanje morebitnih drugih pogojev pri opisu posameznega delovnega mesta
 • še brez zaključenega doktorata znanosti 
 • še ni bil zaposleni kot mladi raziskovalec/ka

Pogoji za zaposlitev

 • v študijskem letu 2024/2025 vpis v 1. ali 2. letnik doktorskega študijskega programa na UL
 • habilitacijski naziv asistent/ka ali asistent/ka-raziskovalec/ka
 • z dnem zaposlitve vpis v evidenco raziskovalcev ARIS
 • z dnem zaposlitve član/ica istega raziskovalnega programa kot njegov mentor/ica
 • polna zaposlitev na UL (upoštevajo se lahko izjeme do skrajšanega delovnega časa v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja)
 • status študenta - ves čas zaposlitve