Kontakti

Tabela za: Kontakti

Ime in priimek

Služba

Delovno mesto

Telefon

E-naslov

Ime in priimek

Nina Narat Meden

Služba

Organizacija in protokol

Delovno mesto

Predstojnik organizacijske enote

Telefon

01 241 86 91

Ime in priimek

Peter Jenko

Služba

Organizacija in protokol

Delovno mesto

Vodja službe na univerzi

Telefon

01 241 85 45