Na Univerzi v Ljubljani slovimo po kakovostnih študijskih programih s področij družboslovja, humanistike, naravoslovja, medicine, tehnike, umetnosti in športa, pripravljenih v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. V okviru Univerze v Ljubljani in v sodelovanju s tujimi univerzami izvajamo interdisciplinarne in multidisciplinarne študije na vseh treh stopnjah. Poleg predavanj, vaj in seminarjev dajemo veliko poudarka praktičnemu usposabljanju, vključevanju študentk in študentov v projektno delo, mednarodnim izmenjavam, obštudijskim dejavnostim, kariernemu svetovanju in drugim dejavnostim študentk in študentov.

Študij na Univerzi v Ljubljani zaključi več kot polovica diplomantk in diplomantov dodiplomskega študija v Sloveniji, več kot dve tretjini magistric in magistrov ter specialistk in specialistov ter več kot 80 odstotkov doktoric in doktorjev znanosti.

Podatki o študijskih programih

Študijsko leto 2022/23

 • 152

  študijskih programov na dodiplomskem in enovitem magistrskem študiju

 • 166

  programov na magistrskem študiju

 • 21

  programov na doktorskem študiju

Podatki o vpisu

Študijsko leto 2022/23

 • Programi prve stopnje

  21.352

  študentk in študentov

 • Programi druge stopnje

  14.058

  študentk in študentov

 • Programi tretje stopnje

  2099

  študentk in študentov