Načeli enakosti in vključevanja univerzi zapovedujeta vpogled v jutrišnji čas in medgeneracijsko skrb za trajnostno prihodnost. Enakost in vključevanje sta in morata (p)ostati nepogrešljivi poglavji visokošolskih razvojnih usmeritev in člena v pogodbi, ki jo ima univerza z družbenim okoljem.

Naša zaveza

Enakost in vključevanje sta dediča humanistične vzgoje duha in naslednika dolge dobe civilizacijskih načrtovanj dobre družbe. Na Univerzi v Ljubljani skrbimo, da smo vodilna družbena sila pri ozaveščanju, zagotavljanju in promoviranju načel enakosti in vključevanja v izobraževanju, raziskovanju in širšem družbenem okolju.

Redno promoviramo tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in posebnimi statusi, usposabljamo tutorje študente, krepimo institut samozagovorništva za študente s posebnimi potrebami in posebnimi statusi, aktivno sodelujemo v procesih zakonodajnih sprememb, ki zadevajo enakost položaja študentov in študentk, informiramo, ozaveščamo in usmerjamo k opolnomočenju ranljivih in zapostavljenih v našem okolju. V okviru kampanje Srčna UL krepimo solidarnost, empatično odzivanje na stiske in čut za skupnost. Opozarjamo na vrednote humanosti, humanizma in kolektivnega delovanja v dobro naše in prihodnjih generacij. Spodbujamo razumevanje, da javna univerza izobražuje javnost in prispeva k splošni dobrobiti in kakovosti življenja

Dokumenti

Organizacijski ukrepi

  • odprtje Pisarne varuha študentov (4. 4. 2022) in imenovanje prve varuhinje, doc. dr. Milene Košak Babuder
  • novi lokaciji psihosocialne svetovalnice v prostorih Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in Študentskem naselju Rožna dolina.
  • oblikovanje posvetovalnega Odbora varuhinje študentov (29. 11. 2022)
  • izobraževanja zaupnih oseb in supervizijske skupine
  • izobraževanje kontaktnih oseb za študente s posebnimi potrebami in posebnimi statusi

Dokumenti v pripravi

  • smernice za delo z nadarjenimi
  • smernice za pripravo odprtih gradiv