Na Univerzi v Ljubljani (UL) sledimo smernicam za trajnostno preobrazbo visokega šolstva in načelom trajnostnega razvoja.

O trajnostnem razvoju

Trajnostni razvoj se nanaša na delovanje v smeri izkoreninjenja revščine, zmanjšanja neenakosti in spodbujanja trajnostnega upravljanja naravnih virov ter ekosistemov in spodbujanja trajnostne, vključujoče ter pravične gospodarske rasti. Torej, gre za razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri tem ogrozil zmožnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe.

Za doseganje trajnostnega razvoja je ključna usmerjenost v iskanje in vzdrževanje ravnovesja med tremi soodvisnimi dimenzijami - tj. okoljsko, družbeno in ekonomsko, ki so bistvene za blaginjo posameznikov in družb. Svetovni voditelji so se tej poti zavezali s sprejetjem ciljev trajnostnega razvoja (CTR, ang. SDG) na zgodovinskem vrhu Združenih narodov leta 2015.

Zavezanost UL k trajnostnemu razvoju

Na UL se zavedamo pomembnosti vloge, ki jo imajo in ki jo prevzemajo univerze pri razvoju ter širjenju znanja s področja trajnostnosti in s tem pri krepitvi poglobljenega razumevanja trajnostne preobrazbe družbe. Predstavljajo in ustvarjajo namreč prostor kritičnega razmisleka o družbenih izzivih in pri tem združujejo raziskovalce_ke, inovatorje_ke, študente_ke, zaposlovalce_ke, odločevalce_ke in lokalne skupnosti. Naše aktivnosti na tem področju zato vključujejo tudi:

  • predanost kritičnemu odstiranju in preizpraševanju s trajnostno preobrazbo povezanih izzivov in njihove večplastnosti,
  • spodbujanje družbenega dialoga o izzivih, povezanih s trajnostnim razvojem, ter
  • spremljanje in nadgrajevanje lastnega ravnanja in vpliva na sistemske ter vedenjske spremembe, ki podpirajo trajnostno preobrazbo.

Obrazec za oddajo idej in pobud za izboljšanje trajnostnih praks na UL

Vabimo vas k posredovanju idej in pobud, ki bi po vašem mnenju pozitivno prispevale k trajnostnemu delovanju UL.