Univerza v Ljubljani je raziskovalno intenzivna in odlična umetniška univerza, ki si prizadeva za odličnost in mednarodno uveljavitev na vseh področjih delovanja. Pokriva vsa raziskovalna in umetniška področja. V nadaljevanju so predstavljene raziskovalne in umetniške aktivnosti posameznih fakultet in akademij ter njihovih oddelkov in inštitutov.