Infrastrukturna podpora  so zmogljivosti, sredstva ali storitve, ki obsegajo večjo raziskovalno opremo ali nabor instrumentov ter dopolnjujejo vire znanja, kakršni so zbirke, arhivi in podatkovne zbirke. So vzvod inovacij in osnovni pogoj za raziskovalno delo, hkrati pa so predvsem srednje in velike infrastrukture ključne tudi za njegovo odličnost in za izvajanje najzahtevnejših raziskav. Dostop do razvite velike raziskovalne infrastrukture je ključen za doseganje in ohranitev znanstvene ravni v državi na globalno primerljivi ravni.

Univerza v Ljubljani je leta 2018 ustanovila organizacijsko enoto Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov UL  znotraj katere deluje enako poimenovan infrastrukturni program (v nadaljevanju: MRIC UL)

Univerza v Ljubljani opravlja infrastrukturno podporo preko infrastrukturnega programa, ki vključuje 31 infrastrukturnih centrov znotraj članic UL in rektorata in preko raziskovalne opreme, ki je delno sofinancirana iz Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

MRIC UL predstavlja močno infrastrukturno podporo pri raziskovalnem delu v okviru raziskovalnih programov in raznovrstnih raziskovalnih in razvojnih projektom. Infrastrukturni centri v okviru MRIC UL razpolagajo s sodobno raziskovalno opremo in z visoko usposobljenimi kadri, ki imajo znanje za uporabo le teh. Usluge oziroma opremo infrastrukturnega programa MRIC UL uporabljajo tudi številni zunanji uporabniki in dodiplomski ter podiplomski študenti. Infrastrukturna podpora je tako opora raziskovalnemu in razvojnemu delu, ki se izvaja na Univerzi v Ljubljani na nacionalnem kot tudi mednarodnem področju.

MRIC UL predstavlja vzdrževanje infrastrukture kot podpore raziskovalni dejavnosti na UL in sicer v obliki instrumentalne podpore, podpore znanstvenim zbirkam, popularizacije znanosti in podpori raziskovalnim programom, projektom, ki vsebujejo elemente instrumentalnega centra ali znanstvene zbirke.  

Infrastrukturni program ima pomembno vloga pri podpori sodelovanja pri mednarodnih infrastrukturnih projektih in zrelih infrastrukturah ESFRI, ki jih izvajajo naše naslednje članice preko svojih infrastrukturnih centrov UL FDV (CESSDA in ESS), UL FFA (EATRIS), UL MF (ELIXIR in SIMBION/Euro-Bioimaging) in UL FKKT (E-RIHS).

Podrobna predstavitev infrastrukturnega programa MRIC UL 2022-2027.

V letu 2020  se je v organizacijsko enoto MRIC UL brez finančne udeležbe vključilo Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo - EARL, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede in Filozofske fakultete.

Raziskovalna oprema Univerze v Ljubljani predstavlja pomembno raziskovalno infrastrukturo za opravljanje znanstveno raziskovalne dejavnosti. Le ta je osnova za raziskovalno delo v okviru programov in različnih raziskovalnih in razvojnih projektov. Prav tako je pomemben dostop do moderne raziskovalne opreme, ki je ključen pri uresničevanju ambicij raziskovalcev, saj se s pomočjo raziskovalne opreme lahko izvedejo raziskave na različnih znanstvenih.