UL24_kulturnica_naslovka MAJ-1000x770.jpg

kULturnica

Vabljeni v Kazina Jazz Club & Bistro na Akademiji za glasbo UL, na odprto akademijo na vseh treh lokacijah Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, zaključno razstavo seminarjev Fakultete za arhitekturo UL, ter k prebiranju najnovejše številke kULturnice, kjer najdete še več pestrega dogajanja na področju kulture in umetnosti Univerze v Ljubljani.

maj 2024 / letnik III / številka 5

Umetnost
na Univerzi v Ljubljani

Nosilke umetniške dejavnosti Univerze v Ljubljani so tri umetniške akademije:

  • UL Akademija za glasbo,
  • UL Akademija za gledališče, radio, film in televizijo in
  • UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.

Študijske programe s področja umetnosti izvajajo še na:

  • UL Fakulteti za arhitekturo,
  • UL Biotehniški fakulteti,
  • UL Naravoslovnotehniški fakulteti,
  • UL Pedagoški fakulteti,
  • UL Ekonomski fakulteti,
  • UL Filozofski fakulteti in
  • UL Fakulteti za družbene vede.

Predstavniki navedenih članic Univerze v Ljubljani so člani Sveta za umetnost Univerze v Ljubljani.

Univerzitetna služba za umetniško dejavnost

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

E-naslov: umetnost@uni-lj.si