Na Univerzi v Ljubljani spodbujamo mednarodno sodelovanje. Intenzivno sodelujemo v mednarodnih mrežah in združenjih: Rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, mednarodna mreža evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild, združenje univerz Central Leuven Strategic Alliance (CELSA), Evropsko združenje univerz (EUA), Rektorska konferenca Alpe Jadran, združenje univerz glavnih mest Evrope UNICA, Utrechtska mreža in UniAdrion.

 • UL sodeluje v

  34

  mednarodnih mrežah

 • UL ima sklenjenih

  584

  mednarodnih institucionalnih sporazumov

 • V SMUL je vključenih

  145

  članic in članov

 • SMUL je gostila

  15

  predstavitev dosežkov članic in članov