"Z nami gre lažje!"

se pogosto pohvalijo tutorji Univerze v Ljubljani. Tega mnenja so tudi mnogi študentje in študentke, ki so jim njihovi tutorji učitelji ali tutorji študentje pomagali pri razreševanju težav, ki so se jim pojavile tekom študija.

Kaj sploh je tutorstvo in zakaj je pomembno za študente ? Na Univerzi v Ljubljani smo opredelili tutorstvo kot sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnosti razvoj.

Kakšne oblike tutorstva imamo na članicah Univerze v Ljubljani? Oblike tutorstva na Univerzi v Ljubljani se razlikujejo med seboj glede na tri kriterije, in sicer: kdo je v vlogi tutorja, kakšno obliko pomoči nudi in komu je tutorska pomoč namenjena. V grobem tako delimo tutorstvo na:

  • učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji
  • študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč praviloma študentje višjih letnikov.

Tutorji učitelji običajno individualno svetujejo svoji skupini študentov o različnih temah, kot so: izbira študijskih predmetov in nadaljevanje študijske poti, kariernih možnostih in drugih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo tekom študija. Kvalitetna izvedba tutorstva tako olajša študij študentom in s tem pripomore k višanju študijske prehodnosti, prejemnikom tutorske pomoči pa znatno poveča kvaliteto študija.

Namen študentskega tutorstva je prav tako nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo skupino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitivnem pristopu k študiju, večji medsebojni povezanosti študentov in boljšim študijskim rezultatom. Študentsko tutorstvo je prisotno na večini članic UL, vendar so oblike študentskega tutorstva lahko zelo raznolike od fakultete do fakultete.

  1. Uvajalno študentsko tutorstvo
  2. Predmetno študentsko tutorstvo
  3. Študentsko tutorstvo za študente s posebnimi potrebami
  4. Študentsko tutorstvo za tuje študente
  5. Druge vrste tutorstva

Gradiva z izobraževanj in drugi dokumenti:

Tutorski priročnik:

Tutorski priročnik

 

Pravila sistema tutorstva UL (2015)

Zakon o varstvu osebnih podatkov