• Izobraževanje in usposabljanje za vključene v sistem tutorstva je potekalo v začetku oktobra 2012, in sicer:  
  1. UVODNI in SPLOŠNI DEL ZA KOORDINATORJE TUTORJEV UČITELJEV IN ŠTUDENTOV,na UL v sredo, 3. 10. 2012 in četrtek, 4. 10. 2012
     
  2. DELAVNICE USMERJENE V POSAMEZNE OBLIKE TUTORSTVA:  
  • Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, 9.10.2012, FU
  • Tutorstvo za tuje študente, 10.10.2012,NTF
  • Uvajalno in predmetno tutorstvo, 11.10.2012, PF

Datoteke: