Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Leto plus
Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 3 (3 ECTS KT)

Študijski predmet, ki je namenjen tistim tujim študentom UL, ki so že uspešno zaključili predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2. Omogoča še dodatno izpopolnjevanje v znanju slovenščine. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno doseženemu nivoju znanja študentov in sporazumevalnim potrebam v akademskem okolju Univerze v Ljubljani. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT.