SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

  • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
  • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
  • tuji državljani s stalnim bivališčem v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene,
  • osebe s priznano mednarodno zaščito.

 

 

Informativni dan za zamejske Slovenvce in tuje državljane (9. 2. 2018)
Prijavno-sprejemni postopek in postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji
Zdravstveno zavarovanje med študijskim bivanjem v Republiki Sloveniji
Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Študentski dom Ljubljana
Učenje in izpiti iz znanja slovenščine

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2018/2019 - slovenski državljani, ki so v tujini končali srednjo šolo, in državljani držav članic Evropske unije

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2018/2019 - slovenski državljani

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2018/2019 - slovenski državljani, ki so v tujini končali srednjo šolo, in državljani držav članic Evropske unije

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk
FAQ:

       Kandidati s srednjo šolo v Sloveniji
       Kandidati s srednjo šolo v tujini
 

 

Nazaj na prejšno vsebino