dodiplomska-puncaČlanice Univerze v Ljubljani (fakultete in akademije) ponujajo skupaj 164 prenovljenih dodiplomskih študijski programov, od tega 32 visokošolskih strokovnih in 125 univerzitetnih študijskih programov prve stopnje. Poleg tega izvajajo 7 enovitih magistrskih programov za regulirane poklice. Programi pokrivajo vsebine z vseh področij, tako humanistike, družboslovja, umetnosti, kot tudi s področij tehnike in naravoslovja. Prvostopenjski študijski programi trajajo 3 ali 4 leta, enoviti magistrski pa 5 ali 6.

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe se objavi vsako leto v začetku februarja.

Prvostopenjskemu univerzitetnemu študijskemu programu Zahodnoslovanski študiji, ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta in se mu 30.9.2017  izteče akreditacija, Univerza v Ljubljani akreditacije ne bo podaljšala.

 

Študijski programi, ki jim UL ni podaljšala akreditacije

Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih v študijskem letu 2016/2017

Arhiv vodnikov

2015/2016

2013/2014

2012/2013

2011

2010

Univerza v Ljubljani ponuja tudi študijske programe za izpopolnjevanje.

Poleg študija na Univerzi v Ljubljani, pa študentom ponujamo tudi obštudijske dejavnosti, ki jih organizira univerza oziroma članice. Podrobnejše informacije o akreditiranih študijskih programih so objavljene v zbornikih, na spletnih straneh posameznih akademij in fakultet.