V okviru enega pomembnejših ciljev bolonjskega procesa, vsestranske mednarodne mobilnosti, Univerza v Ljubljani spodbuja sodelovanje visokošolskih učiteljev študentov in drugega osebja z visokošolskimi institucijami v tujini. Sodelovanja potekajo na različne načine in v časovno različnih okvirjih, nedvomno pa je sistemsko najkompleksnejše sodelovanje na izobraževalnem področju predstavljajo skupni študijski programi.

 genunilj003

Skupni študijski programi na UL:

- Skupni študijski programi 1. stopnje

- Skupni študijski programi 2. stopnje

- Skupni študijski programi 3. stopnje

Dodatne informacije o izvajanju skupnih študijskih programov v posameznem študijskem letu je mogoče pridobiti na članici UL, ki sodeluje pri posameznem skupnem programu.