Janja Avbelj
Foto: Fotostudio, Besedilo: Kaja Stradovnik

Avbelj Janja

Alumen Univerze v Ljubljani je inženirka pri Evropski organizaciji za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT). Ukvarja se z vesoljskimi tehnologijami in daljinskim zaznavanjem v Nemčiji.

Dr. Janja Avbelj je diplomirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in se nato v Nemčijo podala na doktorski študij na Tehniško univerzo v Münchnu. Že med študijem je opravljala raziskave na Nemški vesoljski agenciji (DLR), tam se je pozneje zaposlila kot raziskovalka.

Na Nemški vesoljski agenciji je delala šest let. Med drugim se je ukvarjala z razvojem metod za obdelavo posnetkov hiperspektralne kamere, ki bo nameščena na mednarodno vesoljsko postajo, ter razvijala in upravljala sistem kamer na helikopterju in letalu za zajemanje podatkov pri dogodkih velikega obsega in katastrofah. Bila je tudi gostujoča predavateljica na Tehniški univerzi v Münchnu ter mentorica seminarskih in magistrskih nalog.

Nato se je dr. Avbelj podala novim izzivom naproti in sprejela delo pri Evropski organizaciji za uporabo meteoroloških satelitov. Tu se ukvarja z navigacijo in registracijo satelitskih posnetkov za sedanje in prihodnje evropske meteorološke satelite. Njena naloga je razvoj metod za poravnavo vseh slikovnih točk na satelitskih posnetkih s koordinatno mrežo in zagotavljanje geometrijske natančnosti posnetkov. To omogoča merjenje razdalj ter prekrivanje in primerjavo posnetkov, zajetih ob različnem času ter z različnimi instrumenti.