Univerza v Ljubljani utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev, ki so nosilci uresničevanja poslanstva univerze ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. Zaveda se, da so dobri, strokovno vrhunsko usposobljeni kadri za njeno delovanje in razvoj ključnega pomena, zato se je pridružila pobudam Evropske skupnosti za gradnjo skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Univerza v Ljubljani si v okviru svojih strateških usmeritev prizadeva za odličnost na raziskovalnem področju, kar vključuje tudi mednarodno odprtost ter povezovanje.

Univerza v Ljubljani in EURAXESS

Evropska mreža EURAXESS je nastala leta 1996 z namenom spodbuditi dialog med raziskovalci, interesnimi skupinami in družbo ter s tem izboljšati mednarodno konkurenčnost in privlačnost evropskega raziskovalnega prostora. Slovenija se je vključila v evropsko mrežo EURAXESS leta 2005, ko je uradno imenovala CMEPIUS za nacionalni center in povezovalno organizacijo. Vse odtlej je članica mreže tudi Univerza v Ljubljani. 

Evropski portal EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

Evropski portal EURAXESS – Raziskovalci v gibanju predstavlja vstopno točko do privlačnih raziskovalnih poklicnih poti v Evropi in baza, ki omogoča nabor raziskovalnih talentov z vsega sveta.

Na spletnem portalu so dostopne informacije o:

  • prostih delovnih mestih za raziskovalke in raziskovalce v državah članicah mreže,
  • državah članicah mreže,
  • štipendijah in dotacijah,
  • potrebnih dovoljenjih za bivanje in delo,
  • socialnih transferjih, zdravstvenem zavarovanju in položaju raziskovalčine oz. raziskovalčeve družine ter
  • napotki za lažji prehod v novo delovno in življenjsko okolje.

Skrb za karierni razvoj raziskovalcev

Leta 2008 se je Univerza v Ljubljani zavezala k spoštovanju načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. Svojo zavezo k spoštovanju teh načel Univerza v Ljubljani od leta 2012 uresničuje s sprejemanjem in izvajanjem strategij na področju kariernega razvoja raziskovalcev in pedagogov ter akcijskih narčtov.

Več o strategijah