Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije

Promocija doktoric in doktorjev znanosti je javen in slovesen dogodek, ki jo opravi rektor na predlog članice, kjer so doktorski kandidati disertacijo uspešno zagovarjali. Pri slovesni promociji sodelujejo doktorandi, dekani članic, kjer je tekel postopek in so doktorandi zagovarjali doktorsko disertacijo, mentorji ter vabljeni gostje.

Doktorat znanosti in promocije doktorjev znanosti UL 1919-2012.pdf - razstavni katalog

 

 

 

Seznami promoviranih doktoric in doktorjev znanosti