Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Koristne informacije za študente UL
  9. Študentski svet

Promocije

Promocija doktoric in doktorjev znanosti je javen in slovesen dogodek, ki jo opravi rektor na predlog članice, kjer so doktorski kandidati disertacijo uspešno zagovarjali. Pri slovesni promociji sodelujejo doktorandi, dekani članic, kjer je tekel postopek in so doktorandi zagovarjali doktorsko disertacijo, mentorji ter vabljeni gostje.

Sezname promoviranih doktoric in doktorjev znanosti si lahko pogledate na http://www.uni-lj.si/aktualno/novice/

Doktorat znanosti in promocije doktorjev znanosti UL 1919-2012.pdf - razstavni katalog