Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Promocije

Promocija doktoric in doktorjev znanosti je javen in slovesen dogodek, ki jo opravi rektor na predlog članice, kjer so doktorski kandidati disertacijo uspešno zagovarjali. Pri slovesni promociji sodelujejo doktorandi, dekani članic, kjer je tekel postopek in so doktorandi zagovarjali doktorsko disertacijo, mentorji ter vabljeni gostje.

Sezname promoviranih doktoric in doktorjev znanosti si lahko pogledate na http://www.uni-lj.si/aktualno/novice/

Doktorat znanosti in promocije doktorjev znanosti UL 1919-2012.pdf - razstavni katalog

 

 

 

Seznami promoviranih doktoric in doktorjev znanosti