Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti učnega osebja Univerze v Ljubljani,  tako za izvedbo predavanj učnega osebja ( lahko tudi v kombinaciji z usposabljanjem), kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetjih ali drugih organizacijah (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje; raziskovalni inštituti; šola, zavod ali center za izobraževanje na katerikoli ravni…), ki jih članice Univerze v Ljubljani povabijo, da pri njih opravijo pedagoško dejavnost. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili,
  • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja,
  • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah,
  • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov,
  • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente,
  • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj,
  • izboljšanje znanja tujih jezikov,
  • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu.

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom nalog, ki ga bo opravljal gostujoči učitelj, kar potrdi s podpisom SPORAZUMA ZA POUČEVANJE (IN USPOSABLJANJE)  (Erasmus + Staff mobility for Teaching (and Training) ; Mobility  agreement) pred začetkom obdobja mobilnosti.