Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje

Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti osebja za lastno usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah. Posledično naj bi mobilnost osebja pripomogla tudi k povečanju kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na Univerzi v Ljubljani, v okviru programa Erasmus+. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • omogočiti, da zaposleni na izobraževalni instituciji pridobijo znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj,
  • spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj,
  • ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji,
  • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj, boljše kompetence ter povečanje zadovoljstva na delovnem mestu,
  • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente,
  • spodbujati zaposlene na izobraževalni instituciji, da postanejo mobilni.

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine ali katerakoli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, s sedežem v programski državi. 

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom usposabljanja, ki ga bo izvajal zaposleni, kar potrdi s podpisom Sporazuma za usposabljanje osebja (Erasmus+ Staff mobility for Training; Mobility agreement) pred začetkom obdobja mobilnosti.