Zaključna dokumentacija

Udeleženec mora v svojo spletno prijavo najkasneje v 30 dneh od zaključka Erasmus+ študijske izmenjave naložiti naslednja dokazila:

 1.  Končno poročilo, tj. Participant Report Form, ki ga mora udeleženec sprva izpolniti in oddati tudi v spletnem orodju, imenovanem »Mobility Tool+« (udeleženci prejmejo poziv za izpolnitev na svoj elektronski naslov).

2.  Potrdilo o trajanju oz. Confirmation of Erasmus+ Student Mobility z začetnim in končnim datumom, ki ga študentu potrdi in podpiše gostujoča institucija.

3.  Rezultat obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja OLS ob koncu mobilnosti: velja za jezike, ki so na voljo v spletnem orodju. Preizkus je obvezen; izjema velja le za tiste študente, ki so že na prvem preizkusu prejeli najvišji rezultat (C2).

4.  Transcript of Records, tj. potrdilo o izpitih z ocenami in kreditnimi točkami, ki jih študent opravi na izmenjavi

oziroma

vsebinsko poročilo o opravljenem delu za tiste, ki med izmenjavo pripravljajo zaključno delo, podpisano s strani študenta in domačega mentorja (v kolikor ima študent mentorja tudi v tujini, naj poročilo podpiše tudi on). Vsebinsko poročilo (cca. 1–2 strani v Wordu) je prosto besedilo, ni predpisane oblike, v njem naj bo predstavljeno, s čim se je študent med izmenjavo ukvarjal, kaj je ugotovil, navedena je lahko tudi preštudirana literatura ipd. 

5.  Obrazložitev v primeru, če študent ni dosegel minimuma zahtevanih točk, ki mora biti podpisana s strani študenta in s strani domačega Erasmus+ koordinatorja (minimum je 20 ECTS za en semester oz. 40 ECTS za oba semestra).

6.  Zadnja, dokončna različica Learning Agreementa (Študijskega sporazuma) z vsemi potrebnimi podpisi. Če sprememb ni bilo, je to LA Before, če so spremembe bile, pa LA During.

7.  Potrdilo o priznanih obveznostih, ki ga mora na podlagi Transcript of Records izdati matična članica. To potrdilo ni potrebno/obvezno za študente, ki pripravljajo zaključno delo in za to na matični članici ne prejmejo kreditnih točk.

8.  Vprašalnik o priznavanju, tj. Survey on Recognition: velja le za študente, ki ob izpolnjevanju Končnega poročila Participant Report Form še niso imeli zaključenega postopka priznavanja na matični članici.