Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost

Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost

Program Erasmus+ združuje izkušnje in uspeh nekdanjih visokošolskih programov EU (Alfa, Edulink, Erasmus Mundus in Tempus) in podpira mednarodno izmenjavo študentov, akademikov, idej in dobrih praks med institucijami.

Program Erasmus+ v ključnem ukrepu KA1, v okviru akcije Mednarodna kreditna mobilnost (KA107), omogoča projekte mobilnosti v visokem šolstvu, ki potekajo med Programskimi in Partnerskimi državami. S to akcijo program Erasmus+ nadomešča program Erasmus Mundus Akcijo 2 in se odpira v svet. Program Erasmus+ v okviru te akcije omogoča, da študenti in osebje izvedejo mobilnost in prejmejo finančno podporo.

Sodelujoče partnerske države so razdeljene glede na finančne instrumente delovanja EU, in sicer:

  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA)
  • Evropski sosedski instrument (ENI)
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)
  • Evropski razvojni sklad (ERS)
  • Partnerski instrument (PI)

Finančni instrumenti se delijo na posamezne regije „kuverte“, ki vključujejo določeno skupino držav.

Posamezne razlike in pravila za odhodne in dohodne mobilnosti ter višina proračuna so določene že s programom Erasmus+ in se razlikujejo glede na finančni instrument.

Vrste mobilnosti, ki jih omogoča Mednarodna kreditna mobilnost:

  • Mobilnost študentov za študij
  • Mobilnost osebja z namenom poučevanja in usposabljanja

 Univerza v Ljubljani v programu Erasmus+ Mednarodna kredita mobilnost sodeluje od leta 2015.

# Leto Št. projekta Upravičeno obdobje Status projekta
1 2015-1 KA1-IHE-4/15 1.6.2015 - 31.7.2017 Zaključen
2 2015-2 KA1-IHE-18/15 1.2.2016 - 31.7.2017 Zaključen
3 2016 KA1-IHE-10/16 1.6.2016 - 21.7.2018 Zaključen
4 2017 KA1-IHE-1/17 1.6.2017 - 31.7.2019 Zaključen
5 2018 KA1-IHE-9/18 1.6.2018 - 31.7.2021 Zaključen
6 2019 KA1-IHE-15/19 1.8.2019 - 31.7.2022 Zaključen
7 2020 KA1-IHE-7/20 1.8.2020 - 31.7.2023 Zaključen
8 2022
KA171-HED-1/2022 1.8.2022 - 31.7.2025 Aktiven
9 2023 KA171-HED-2/2023 1.82023 - 31.7.2026 Aktiven


NOVO!! OBVESTILO O PODALJŠANJU OBDOBJA UPRAVIČENIH AKTIVNOSTI RAZPISOV ERASMUS+ ZARADI IZREDNIH OKOLIŠČIN (COVID 19)

 

Mobilnosti se bodo lahko izvajale le s tistimi partnerskimi institucijami iz držav, za katere je UL na razpisu zaprosila in prejela odobrena sredstva. Seznam sodelujočih članic in partnerskih univerz v MKM 2018, MKM 2019 in MKM 2020. Podrobnejše informacije o tipu in smeri mobilnosti dobite na sodelujočih članicah.

Več informacij: