PREDPISI UNIVERZE V LJUBLJANI

ZAKONI IN PREDPISI  MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT (MIZŠ)

PREDPISI NACIONALNE AGENCIJE ZA KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA (NAKVIS)

MEDNARODNE KONVENCIJE IN PRIPOROČILA

PREDPISI DRUGIH ORGANIZACIJ