MEDNARODNE KONVENCIJE IN PRIPOROČILA

ZAKONI IN PREDPISI  MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT (MIZŠ)

PREDPISI NACIONALNE AGENCIJE ZA KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA (NAKVIS)

PREDPISI UNIVERZE V LJUBLJANI (UL)

PREDPISI DRUGIH ORGANIZACIJ