krpan

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 11. oktobra 2022 objavilo javni razpis »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Univerza v Ljubljani je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji Institutom »Jožef Stefan«, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper uspešna na razpisu s projektom “Krepitev Raziskovalne Podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih - KRPAN”.

Namen investicijskega projekta je okrepiti delovanje in aktivnosti strokovne raziskovalne podpore na partnerskih organizacijah ter izboljšati kakovost projektnih prijav na razpise programa Obzorje Evropa in druge centralizirane evropske programe.

 

Cilji projekta so:

-              na partnerskih organizacijah dodatno zaposliti 6 strokovnih delavcev za dodatno podporo prijavam evropskih projektov;

-              povečati znanje in usposobljenost za pripravo kakovostnih projektnih prijav in za uspešno vodenje projektov z namenom izboljšanja kvalitete oddanih prijav na razpise centraliziranih programov EU, s poudarkom na programu Obzorja Evropa;

-              omogočiti prenos dobrih praks med pedagogi/raziskovalci in med raziskovalnimi managerji ter izboljšati sodelovanje med projektnimi pisarnami konzorcijskih partnerjev, njihovimi organizacijskimi enotami ter in drugimi slovenskimi in evropskimi JROji;

-              razširiti mrežo potencialnih partnerjev iz različnih sektorjev za interdisciplinarno ter medsektorsko povezovanje z namenom novih skupnih prijav na razpise evropskih raziskovalnih programov;

-              skušati povečati delež uspešnosti prijav projektov glede na program Obzorje 2020.

 

Višina odobrenih sredstev za projekt  znaša 1.276.238,02 EUR, od tega znaša:

-        1.240.803,58 EUR  iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (NextGenerationEU)

-        35.434,44 EUR EUR za DDV (proračun RS).

 

Rezultati projekta: 6 novozaposlenih oseb v projektnih pisarnah in organizacija 40 dogodkov, od tega 16 usposabljanj s področja izboljšanja kakovosti prijav evropskih projektov, 8 dogodkov mreženja raziskovalcev z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji z namenom skupnih prijav na evropske raziskovalne razpise, 7 delovnih obiskov uspešnih raziskovalnih organizacij v Evropi, 5 dogodkov izmenjave dobrih praks in 4 konzorcijska srečanja, od katerih sta dve srečanji vseh konzorcijev, izbranih na javnem razpisu »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn JRO«.

Izvedeni dogodki:
Srečanje projektnih konzorcijev izbranih na Javnem razpisu »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn JRO« v okviru NOO z izmenjavo dobrih praks

Zaključek projekta: 30. 06. 2026

Nosilni organ in izvajalec ukrepa:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Končni prejemnik:
Univerza v Ljubljani, Institut »Jožef Stefan«, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Kontakt: 

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (noo.gov.si).

#NOO #NextGenerationEU #EUsredstva

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.