Univerza v Ljubljani ponuja različne možnosti za dodiplomski, magistrski in doktorski študij, pa tudi za strokovno izpopolnjevanje v akreditiranih študijskih programih. Ponujamo več kot 400 različnih študijskih programov, med katerimi so tudi skupni študijski programi, ki se izvajajo v sodelovanju s tujimi univerzami ali fakultetami.

Študij na Univerzi poteka v ustvarjalnem, sodelovalnem in raziskovalnem vzdušju. Študentom poleg študija nudimo še druge različne priložnosti za osebnostni, profesionalni in intelektualni napredek, ki predstavlja dobro osnovo za vstop na trg dela in za nadaljnje usposabljanje ter izobraževanje diplomantov: karierno svetovanje, obštudijske dejavnosti, sodelovanje v organih univerze, mednarodne izmenjave

Raznolikost članic univerze (fakultet in akademij) zagotavlja pestrost vsebin in odnosov na univerzi, bogatost dosežkov in priložnosti. Predstavlja neizmerno polje kreativnosti v povezavah, ki so lahko povsem individualne ali pa razvojno sistemske. Izkoristite jih!

Samozavestni diplomanti, oboroženi z znanjem, vizijo, cilji in motivacijo so cilj, za katerega se trudimo z vsemi močmi in napori. Veselimo se vsakega študentskega uspeha, raziskovalnega projekta in smo pripravljeni pomagati pri izzivih, ki jih postavlja študij na katerikoli stopnji.

Dobrodošli.