Študij na Univerzi v Ljubljani zaključi več kot polovica diplomantov dodiplomskega študija v Sloveniji, več kot dve tretjini magistrov in specialistov in več kot osemdeset odstotkov doktorjev znanosti.
(vir: baza SI-STAT) 

Na Univerzi v Ljubljani skrbimo, da študij poteka v pozitivnem učnem okolju. Poleg predavanj, vaj, seminarjev, veliko poudarka dajemo tudi praktičnemu usposabljanju, mednarodnim izmenjavam, obštudijskim dejavnostim, kariernemu svetovanju in drugim aktivnostim študentov.