Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Št.
Dodiplomski programi 2021/2022
 
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
1
visokošolski strokovni
3 leta
180
2
visokošolski strokovni
3 leta
180
3
visokošolski strokovni
3 leta
180
4
visokošolski strokovni
3 leta
180
5
univerzitetni
3 leta
180
6
univerzitetni
3 leta
180
7
univerzitetni
3 leta
180
8
univerzitetni
3 leta
180
9
univerzitetni
3 leta
180
10
univerzitetni
3 leta
180
11
univerzitetni
3 leta
180
12
univerzitetni
3 leta
180
13
univerzitetni
3 leta
180