Cenik za študijsko leto 2016/2017

Cenik za študijsko leto 2015/2016

Cenik za študijsko leto 2014/2015

Cenik za študijsko leto 2013/2014

Cenik za študijsko leto 2012/2013 

 Študijsko leto 2011/2012

Študijsko leto 2010/2011

Cenik prispevkov študentov, ki velja za vse članice UL za študijsko leto 2010/2011
Ceniki šolnin in prispevkov v letu 2010/11 za stari dodiplomski študij, 1. in 2. stopnjo ter stari podiplomski študij po članicah
Cenik šolnin za 3. stopnjo študija za študijsko leto 2010/2011 na UL
Cenik šolnin za doktorske študijske programe 3. stopnje
Odpravek sklepa glede plačila šolnin za doktorske študijske programe 3. stopnje
Cenik knjižničnih storitev v študijskem letu 2010/2011 (Priloga 4)
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani

Študijsko leto 2009/2010

Cenik UL 2009/2010,
Cenik knjižničnih storitev 2009/2010  (priloga k Ceniku UL)
Tarifni del cenika UL 2009/2010  (priloga k Ceniku UL)
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL

Študijsko leto 2008/2009

Cenik storitev UL za š.l. 2008/2009 
Cenik knjižničnih storitev za š.l. 2008/2009
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, z dne 05. junij 2008
Pojasnila v zvezi s cenikom in Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani
Zdravstveno zavarovanje tujih študentov (dopis ZZZS z dne 6.10.08)

Študijsko leto 2007/2008

Cenik storitev za študijsko leto 2007/2008
Cenik knjižničnih storitev za študijsko leto 2007/2008
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, z dne 14. junija 2007

 Študijsko leto 2006/2007

Cenik storitev za študijsko leto 2006/2007
Pojasnila k izvajanju cenika
Pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s cenikom
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, z dne 29. maja 2006
Dopis: Zahteva po ohranitvi študijskih pogojev

Arhiv zapisnikov komisij za cenike