Skoči na vsebino

Doktorska šola

Dogodki in razpisi

 

 LETNE DELAVNICE Z UNIVERZO V GRADCU IN UNIVERZO NA REKI

 

 

 • R A V N A N J E   Z   R A Z I S K O V A L N I M I   P O D A T K I
  - Doktorska šola UL organizira več dogodkov o ravnanju z raziskovalnimi podatki.
  Vabimo vas na peti dogodek Doktorske šole UL o ravnanju z raziskovalnimi podatki za doktorske študente in študentkeDogodek bo potekal v četrtek, 17. novembra 2022, ob 13.00 po Zoomu in neposrednem prenosu na YouTube. 
   

 • Praktična delavnica na temo podatkov in odprtokodne programske opreme za odprto znanost 
  Projekt NI4OS-Europe 30. novembra in 1. decembra 2022 organizira dvodnevni hibridni dogodek z naslovom Touching on Data and Open-Source Software for Open Science. Delavnico bodo na lokaciji gostili Inštitut Ruđer Bošković in SRCE na Hrvaškem ter Univerza v Beogradu v Srbiji. Udeleženci in mentorji, ki prihajajo iz drugih držav, se bodo delavnici lahko pridružili na daljavo.
  Program in prijava.

 • Webinar OpenAIRE 22. novembra 2022 ob 12h o zahtevah Horizon Europe Open Science v praksi. Več informacij in prijava
   

 • V okviru projekta EUTOPIA TRAIN bodo v angleškem jeziku izvedeni naslednji spletni dogodki glede ravnanja z raziskovalnimi podatki in državljanske znanosti:

  -         Osnove načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki / Planning for research data management: the basics, 8. 11. 2022, 15:30-17:00, Teams, prijava in informacije: »Izberite drug račun«, nato prijava z Digitalno identiteto UL, po potrebi ponovite »Izberite drug račun«, nato prijava z Digitalno identiteto UL.
  Iz napovedi dogodka: "Are you wondering what the benefits of data management are and want to learn the basics? This introductory session will introduce fundamental concepts in research data management such as the research data lifecycle, explain what is expected in data management plans (DMPs), and present recommendations how to select a repository. Confirmed speakers: Sebastian Dahle, University of Ljubljana, Julie Jordens, Vrije Universiteit Brussel.«

  -         Praktična izvedba ravnanja z raziskovalnimi podatki: načela FAIR in vloga metapodatkov / A deeper look into RDM practices: the FAIR principles and the role of metadata, 10. 11. 2022, 10:00-12:00, Teams, prijava in informacije: »Izberite drug račun«, nato prijava z Digitalno identiteto UL, po potrebi ponovite »Izberite drug račun«, nato prijava z Digitalno identiteto UL.
  Iz napovedi dogodka: "This session will introduce the FAIR principles for research data and why they are important, explain the relevance of metadata for research and present the respective EUTOPIA material, and explain how to find suitable metadata standards and which tools can support this. Confirmed speakers: Ishwar Kapoor, University of Warwick, Özgün Ünver, Vrije Universiteit Brussel, Allison Lyster, FAIRsharing/RDA.

  -         Peta klinika za državljansko znanost / Citizen Science Clinic n° 5, 17. 11. 2022, 16:00-17:00, Zoom, prijava.
  Iz napovedi dogodka: »Want to get to know Johanna Robinson, who will join us? Our Slovenian colleague has been involved in citizen science in the role of a scientist practicing CS, a citizen scientist, and a scientist who has studied the participation experiences of citizen scientists.

   

 • Knjižnična zbirka in storitve Narodne in univerzitetne knjižnice: predstavitev za doktorske študente Univerze v Ljubljani

  Vsebina:
  - oris glavnih značilnosti knjižnične zbirke: od rokopisnega gradiva do elektronskih virov
  - možnosti dostopa do podatkovnih zbirk, elektronskih knjig in revij
  - relevantne storitve za doktorske študente: od medknjižnične izposoje do informacijskih poizvedb
  - predstavitev izobraževalne ponudbe tečajev za uporabnike knjižnice

  Predstavitev bo potekala na daljavo prek spletne platforme Zoom in bo trajala približno 40 minut
  Datum izvedbe: 16. november 2022 ob 11.00.
  Zainteresirani se na predstavitev prijavijo prek prijavnega obrazca.

  Drugi tečaji za uporabnike, ki jih bodo izvajali v novembru 2022: https://iris.nuk.uni-lj.si/sl/izobrazevanje-knjiznicarjev/prijave-na-tecaje/izobrazevanje-za-uporabnike.

   

 • Delavnica Tools and Workflows for Reproducible Research in the Quantitative Social Sciences, 17. - 18. november 2022 (prijavnina za študente 200 EUR). Več informacij.
   

   
 • Univerza v Ljubljani je članica konzorcija 19 univerz Venice International University (VIU), ki ima sedež v Benetkah in ponuja možnosti za izmenjavo študentom vseh stopenj in smeri ter številne programe poletnih šol, intenzivne tematske seminarje, mednarodno akademijo za doktorske študente, pripravništvo v podjetjih v Italiji oz. na članicah konzorcija. Aktualne informacije.