Skoči na vsebino

Doktorska šola

Letna srečanja doktorske šole
Komunikacija (v) znanosti, november 2020

Letošnje srečanje Doktorske šole, ki smo ga organizirali 12. novembra 2020, je bilo posebno iz več razlogov. Prvič ni potekalo v živo, temveč v virtualnem prostoru preko aplikacije Zoom. Čeprav smo pogrešali živi stik, je bilo skupaj izjemno veliko udeležencev in udeleženk – okrog 170 nas je bilo. Posebej praznično pa je srečanje bilo zato, ker v tem letu obeležujemo 100. obletnico prvega doktorata na Univerzi v Ljubljani. Spomnili smo se prve doktorice znanosti dr. Anke Mayer Kansky, ki je na UL doktorirala 15. julija 1920.

Na srečanju smo predstavili nekatera, za današnje doktorande in doktorandke, pomembna znanja in priložnosti ter poseben poudarek namenili komunikaciji v znanosti in komunikaciji znanstvenih rezultatov različnim javnostim. Letošnje virtualno druženje, ki je bilo v prvi vrsti namenjeno doktorandkam in doktorandom, je bilo hkrati tudi spodbuda h krepitvi skupnosti doktorskih študentk in študentov, mentorjev in mentoric ter drugih odgovornih za doktorski študij na UL.

Uvodoma je prisotne nagovoril rektor, prof. dr. Igor Papič. Spomnil je, da so pred stotimi leti slovenske doktorice in doktorji znanosti odhajali na študij v tujino, ustanovitev Univerze v Ljubljani leta 1919 pa je pripomogla, da so ga lahko zaključili doma. Zaradi dolge tradicije na področju doktorskega študija se danes v Sloveniji največ doktoric in doktorjev znanosti ponaša prav z doktorsko listino Univerze v Ljubljani in dodal, da se lahko ob praznovanju 100. obletnice doktorskega študija s ponosom ozremo na prehojeno pot.

Nagovor prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani (v slovenskem in angleškem jeziku)

Predstojnica Doktorske šole prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela je v kratki predsatvitvi Doktorske šole UL povedala, da ta v trinajstih letih delovanja skrbi za napredek na področju doktorskega študija in za dobro podporo doktorandom in doktorandkam ter njihovim mentoricam in mentorjem. Z učenjem od najboljših na svetu, a tudi s prenašanjem dobrih praks iz našega v druga okolja prispevamo k ustvarjanju nove kulture doktorskega izobraževanja. Skupaj z vsemi odgovornimi za doktorski študij v stalnih razpravah o delovanju in pravilih postavljamo standarde odličnosti na doktorskem študiju ter z nenehnim  medsebojnim učenjem skrbimo za njegovo kakovost.

Predstavitev prof. dr. Aleksandre Kanjuo Mrčela

V osrednjem delu srečanja sta karierna svetovalka Tamara Boh (Karierni centri UL) in izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina (Oddelek za slovenistiko na UL FF) predstavili podporo kariernemu in osebnostnemu razvoju doktorskih študentk in študentov ter možnosti učenja slovenščine za tuje doktorske študente in študentke.

Tamara Boh je predstavila ponudbo Kariernih centrov UL, različne možnosti pridobitve dodatnih znanj in pomoči pri kariernem svetovanju ter delavnice, ki so bile prav na željo študentk in študentov, izpostavljene na lanskem letnem srečanju Doktorske šole, že izvedene v lanskem študijskem letu, ter načrte za prihodnje.

Predstavitev karierne svetovalke Tamare Boh

Na Univerzi v Ljubljani si prizadevamo za večjo povezanost doktorskih študentk in študentov, še posebej tujih. Po mnenju izr. prof. dr. Nataše Pirih Svetina je učenje slovenščine zagotovo ena od priložnosti za povezovanje mednarodnih doktorskih študentov, saj je to prvi jezik na naši univerzi, jezik, ki ga slišijo v laboratorijih, ki ga uporabljajo njihovi mentorji in mentorice, ki ga slišijo na ulicah in ga bodo, zagotovo potrebovali, če bodo nadaljevali kariero v Sloveniji. Želimo si, da bi doktorandke in doktorande, ki študirajo na različnih doktorskih programih, različnih smeri in članic, povezali tudi preko učenja slovenščine in ob upoštevanju njihovih potreb gradili skupnost doktorskih študentov in študentk.

Zanimivo izkušnjo učenja slovenščine na UL je predstavil doktorski študent zgodovine Adam Porubszky iz Madžarske, ki je pohvalil prizadevnost učiteljev in spodbudil tudi druge k učenju slovenščine.

Predstavitev izr. prof. dr. Nataše Pirih Svetina, koordinatorice Leta plus

Nadaljnji del srečanja je bil namenjen komunikaciji (v) znanosti, o kateri je spregovorila mag. Nataša Briški z gostoma dr. Zarjo Muršič in doktorskim študentom Markom Drobnjakom. Vsi trije so poudarili pomembnost komunikacije, še posebej komunikacije v znanosti. Kot izkušeni komunikatorji se srečujejo s številnimi zanimivimi raziskovalkami, raziskovalci, znanstveniki, znanstvenicami, ki svojega dela ne znajo na poljuden način predstaviti širši javnosti. Zato si pri svojem delu s pisanjem v različnih podcastih in blogih prizadevajo za predstavitve raziskovalcev in raziskovalk ter njihovega dela širši javnosti. Z znanjem učinkovite komunikacije je treba opolnomočiti tudi doktorande in doktorandke Univerze v Ljubljani. Ravno s tem namenom Doktorska šola načrtuje izvedbo delavnic že spomladi prihodnje leto.

Predstavitev mag. Nataše Briški, Metina lista

Številni pozitivni odzivi udeleženk in udeležencev potrjujejo, da je bilo srečanje zelo dobro sprejeto. Veseli nas, da lahko tudi na ta način skupaj krepimo kakovost doktorskega študija.