Skoči na vsebino

Doktorska šola

Letna srečanja doktorske šole
Pomladansko srečanje, maj 2021

Epidemija Covid-19 je močno zaznamovala to študijsko leto tudi na področju doktorskega študija. Prav zaradi številnih omejitev in sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki so za nekaj časa onemogočali mednarodne izmenjave, mreženje in sodelovanje raziskovalcev na začetku kariere v živo, smo 20. maja 2021 organizirali pomladansko srečanje Doktorske šole na hibriden način ter ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ v veliki dvorani Fakultete za družbene vede UL, in preko videokonferenčnega sistema ZOOM. 

Namen srečanja, ki je del izobraževalnega procesa doktorskih študentk in študentov Univerze v Ljubljani, je bil doktorandke in doktorande opolnomočiti z generičnimi znanji, ki jih bodo potrebovali tako v okviru doktorskega študija kot tudi kasneje v karieri. Po uvodnih nagovorih predstojnice Doktorske šole prof. dr. Aleksandre Kanjuo Mrčela in rektorja prof. dr. Igorja Papiča sta o odprti znanosti, o njenih prednostih in izzivih, ki je bila osrednja tema tokratnega izobraževanja, spregovorila dr. Aleksander Hasgall, vodja Sveta za doktorsko izobraževanje pri Evropskem združenju univerz in slovenska ambasadorka odprte znanosti pri EURODOC dr. Ana Slavec.

V drugem delu smo govorili o doktorskem študiju po pandemiji (govorci: prof. dr. Špela Vintar, UL FF, Tea Romih, predsednica Mlade Akademije in Jure Mravlje, predstavnik študentov v Komisiji za doktorski študij UL) in o odlični komunikaciji znanosti (govorci mag. Nataša Briški, Mojca Lukan, doktorska študentka, UL FF in Lucija Ana Vrščaj, doktorska študentka, UL FFA).    


Posnetek srečanja: