Skoči na vsebino

Doktorska šola

Mentorstvo

Mentor ima ključno vlogo pri doktorskem študiju posameznega doktorskega študenta, pri določitvi njegovega programa doktorskega študija, pri svetovanju in usmerjanju znanstvenoraziskovalnega dela, pri prijavi teme doktorske disertacije, pripravi doktorske disertacije ter sprotnem ocenjevanju njegovega napredka. Pomembno in odgovorno vlogo igra tudi pri profesionalni in osebnostni rasti doktoranda ter mu je vzor kot raziskovalec in kot človek. Pomembno je, da si mentor in doktorand zaupata in da doktorski študij sprejmeta kot proces skupnega raziskovalnega projekta.

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomembnosti mentorstva na doktorskem študiju:

  • mentor oz. somentor je lahko samo nekdo, ki je raziskovalno aktiven (glej Pogoji za mentorstvo in somentorstvo);
  • skrbimo za posodobljene sezname potencialnih mentorjev (glej Sezname potencialnih mentorjev);
  • z nasveti prispevamo k dobrim praksam mentoriranja (glej Odličnost mentoriranja).

 

Pogoji za mentorstvo+

Seznami potencialnih mentorjev na doktorskih študijskih programih+

Odličnost mentoriranja+