Skoči na vsebino

Doktorska šola

Rektorica promovirala deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 12.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:                            
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:
        
FILOZOFSKA FAKULTETA
                    
1. Igor Areh  
 
doktor znanosti s področja psihologije
prof. dr. Marko Polič
prof. dr. Peter Umek, som.
Vpliv osebnostnih značilnosti na verodostojnost pričanja
        
2. Jason Frederick Blake        
doktor znanosti s področja    literarnih ved        
prof. dr. Meta Grosman
prof. dr. Michelle Gadpaille, som.
Hokej na ledu kot kulturni simbol v kanadski prozi

3. Mitja Bricelj    
doktor znanosti s področja    geografije                
prof. dr. Dušan Plut
Geografske zasnove za upravljanje z vodnimi viri Slovenije
        
4. Tamara Mikolič Južnič    
doktorica znanosti s področja jezikoslovja                
prof. dr. Martina Ožbot
Nominalne strukture v italijanščini in slovenščini: pogostnost, tipi in prevodne ustreznice

5. Vlasta Močnik Drnovšek
doktorica znanosti s področja filozofije                
prof. dr. Valentin Kalan
prof. dr. Jože Balažic, som.
Normativnost in vrednotenje v strukturi medicinske etike
    
6. Marija Zaletel
doktorica znanosti s področja sociologije                        
prof. ddr. Asja Nina Kovačev
Družbene determinante identitete starostnikov in komunikacija z njimi

7. Gregor Žvelc
doktor znanosti s področja psihologije
prof. dr. Peter Praper
prof. dr. Valentin Bucik, som.
Razvoj integrativnega modela diadnih odnosov
                                

PRAVNA FAKULTETA
                    
8. Dušan Štrus  
 
doktor znanosti s področja    prava                
prof. dr. Franc Grad
Pristojnost drugega doma parlamenta
        
9. Saša Zagorc
doktor znanosti s področja    prava                    
prof. dr. Franc Grad
nezdružljivost funkcije poslanca državnega zbora z drugimi funkcijami in dejavnostmi
        

TEOLOŠKA FAKULTETA
                    
10. Tanja Repič 
   
doktorica znanosti s področja zakonske in družinske terapije            
prof. dr. Christian Gostečnik
Spolna zloraba in proces relacijske družinske terapije