Skoči na vsebino

Doktorska šola

Rektorica promovirala devet novih doktorjev znanosti

Datum objave: 08.04.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA


1. Anita Jemec

doktorica znanosti s področja biologije
prof. dr. Damjana Drobne
prof. dr. Kristina Sepčić, som.
Biokemijski in fiziološki biomarkerji stresa pri nevretenčarjih

2. Tanja Mrak
doktorica znanosti s področja biologije
dr. Zvonka Jeran, viš. znan. sod.
prof. dr. Franc Batič, som.
Sledenje elementov in njihovih interakcij v lišajskih steljkah s poudarkom na arzenu

 3. Aleš Poljanec
doktor znanosti s področja gozdarstva
prof. dr. Andrej Bončina
Strukturne spremembe gozdnih sestojev v Sloveniji v obdobju 1970-2005

4. Suzana Škof
doktorica znanosti s področja biotehnologije
prof. dr. Zlata Luthar
Izražanje markerskih genov pri hmelju (Humulus lupulus L.) in tobaku (Nicotiana tabacum L.)

 

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

 
5. Polona Dremelj
doktorica znanosti s področja družbenih ved - sociologije
prof. dr. Mojca Novak
Vloga družinskih medosebnih odnosov v okoliščinah pozne moderne

 

 FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

 
6. Matija Gams
doktor znanosti s področja gradbeništva
prof. dr. Miran Saje
prof. dr. Igor Planinc
Geometrijsko točna dinamična analiza elastičnih in armiranobetonskih okvirnih konstrukcij

 

FILOZOFSKA FAKULTETA

 
7. Jože Hrovat
doktor znanosti s področja filozofije
prof. dr. Dean Komel
akad. prof. dr. Valentin Hribar, som.
Arheologija biti – telesnost med subjektiviteto in objektiviteto

8. Saša Jazbec
doktorica znanosti s področja literarnih ved
prof. dr. Vesna Kondrič Horvat
prof. dr. Hermann Bernhard Friz Korte, som.
Strategije branja književnih besedil v nemškem jeziku kot tujem jeziku

9. Barbara Zorman
doktorica znanosti s področja literarnih ved
prof. dr. Marko Juvan
Pripovedne funkcije likov slovenskih ekranizacij