Skoči na vsebino

Doktorska šola

Rektorica promovirala enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 23.04.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

1. Boštjan Jerman
doktor znanosti s področja kemije
prof. dr. Ksenija Kogej
Termodinamične lastnosti vodnih raztopin izotaktične polimetakrilne kisline

2. Marija Meleh
doktorica znanosti s področja kemije
prof. dr. Lucija Zupančič-Kralj
Razvoj in uporaba analizne metode za določanje lizofosfatidne kisline kot označevalca tumorja na jajčniku

3. Martin Tine Perger
doktor znanosti s področja kemije
prof. dr. Marija Bešter Rogač
Termodinamika micelizacije ionskih in neionskih površinsko aktivnih snovi z različno dolžino polarnega ali nepolarnega dela molekule

4. Lidija Pezdirc
doktorica znanosti s področja kemije
prof. dr. Jurij Svete
Stereoselektivne in regioselektivne sinteze bicikličnih pirazolidinonov

5. Igor Pravst
doktor znanosti s področja kemije
prof. dr. Marko Andrej Zupan
znan. svet. dr. Stojan Stavber, som.
Vpliv reakcijskih pogojev na transformacije organskih molekul z N-halogeno reagenti


MEDICINSKA FAKULTETA


6. Miha Arnol
doktor znanosti s področja medicinskih ved
prof. dr. Aljoša Kandus
prof. dr. Vito Starc, som.
Vpliv glomerulne filtracije presajene ledvice na variabilnost intervala QT

7. Iva Hafner Bratkovič
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Roman Jerala
Vpliv strukturnih sprememb prionskega proteina na infektivnost in vezavo specifičnih reagentov

8. Ana Saksida
doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Tatjana Avšič Županc
Pomen imunskih dejavnikov in virusnega bremena v patogenezi bunjavirusnih hemoragičnih mrzlic

9. Tomaž Vaupotič
doktor znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
prof. dr. Anica Plemenitaš
Identifikacija in metabolni učinek diferenčno izraženih genov, odvisnih od signalne poti odziva HOG, pri halotolerantni črni kvasovki Hortaea werneckii, adaptirani na povišano slanost


NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

10. Matevž Novak
doktor znanosti s področja geologije
doc. dr. Bojan Ogorelec
Biostratigrafija mlajšega paleozoika Dovžanove soteske

11. Marica Starešinič
doktorica znanosti s področja naravoslovno-tehnične informatike
prof. dr. Bojana Boh
Razvoj metode selektivnega izločanja presežnih novosti za analizo patentnih dokumentov v zbirkah celotnih besedil