Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 27.05.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Iztok Dogša
doktor znanosti s področja biotehnologije
prof. dr. David Stopar
doc. dr. Janez Štrancar, som.
Karakterizacija strukturiranosti glikoziliranih celičnih površin z metodo ozkokotnega rentgenskega sipanja in elektronsko paramagnetno resonanco

2. Enej Kuščer
doktor znanosti s področja biotehnologije
prof. dr. Peter Raspor
Regulacija biosinteze rapamicina pri bakteriji Streptomyces hygroscopicus Regulation of Rapamycin Biosynthesis in Streptomyces hygroscopicus

3. Maja Mikulič Petkovšek
doktorica znanosti s področja agronomije
prof. dr. Franci Štampar
doc. dr. Robert Veberič, som.
Povezava izbranih metabolitov v listih in plodovih jablane (Malus domestica Borkh.) z odpornostjo na jablanov škrlup (Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter)

4. Mojca Jevšnik
doktorica znanosti s področja živilstva
prof. dr. Peter Raspor
prof. dr. Valentina Hlebec, som.
Integralno vrednotenje vključitve sistema HACCP pri zagotavljanju varnih živil

5. Tamara Poklar Vatovec
doktorica znanosti s področja živilstva
doc. dr. Verena Koch
prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, som.
Oblikovanje večkriterijskega modela za vrednotenje šolske prehrane v Sloveniji

FILOZOFSKA FAKULTETA

6. Gašper Troha
doktor znanosti s področja literarnih ved 
prof. dr. Vladimir Kralj
Artikulacija odnosa do oblasti v slovenski drami 1943 - 1990

7. Eva Boštjančič
doktorica znanosti s področja psihologije
prof. dr. Edvard Konrad
Vpliv vedenja in motivov vodje na pripadnost, delovno učinkovitost, motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih

8. Hotimir Tivadar
doktor znanosti s področja jezikoslovja
prof. dr. Ada Vidovič Muha
prof. dr. Zdena Palkova, som.
Kakovost in trajanje samoglasnikov v govorjenem knjižnem jeziku

9. Barbara Starovasnik
doktorica znanosti s področja psihologije
prof. dr. Valentin Bucik
prof. dr. David Božidar Vodušek
prof. dr. Zvezdan Pirtošek, som.
Prospektivni spomin pri Parkinsonovi bolezni

10. Nataša Logar
doktorica znanosti s področja jezikoslovja
prof. dr. Monika Kalin Golob
doc. dr. Vojko Gorjanc, som.
Korpusni pristop k pridobivanju in predstavitvi jezikovnih podatkov v terminoloških slovarjih in terminoloških podatkovnih zbirkah