Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 03.06.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

EKONOMSKA FAKULTETA

1. Damjana Jerman
doktorica znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Bruno Završnik
prof. dr. Vesna Žabkar, som.
Model uspešnosti tržnega komuniciranja na medorganizacijskih trgih

2. Aleš Ekar
doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Maja Makovec Brenčič
Trženje na podlagi odnosov kot dejavnik internacionalizacije slovenskih podjetij na medorganizacijskih trgih

3. Saša Drezgić
doktor znanosti s področja ekonomije
prof. dr. Tine Stanovnik
prof. dr. Brian A. Mikelbank, som.
Investicije v javnem sektorju kot faktor gospodarskega razvoja Republike Hrvaške (The Investment Activity of the Public Sector and its Impact on the Economic Development of the Republic of Croatia)

4. Katarina Guzej
doktorica znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Slavka Kavčič
Predračunavanje in njegov vpliv na uspešnost v slovenskih zavarovalnicah

5. Milena Alič
doktorica znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Borut Rusjan
Prispevek notranjih presoj po standardu ISO 9000 k doseganju ciljev poslovanja: primer podjetja Mercator

6. Marko Jakšič
doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije
prof. dr. Borut Rusjan
prof. dr. Jan Fransoo, som.
Uravnavanje zalog z informacijo o razpoložljivosti oskrbe (Inventory Management with Advance Supply Information)

7. Sebastian Lahajnar
doktor znanosti s področja informacijsko-upravljalskih ved
prof. dr. Andrej Kovačič
Iterativni objektni pristop h gradnji spletnih in mobilnih programskih rešitev

8. Nina Ponikvar
doktorica znanosti s področja ekonomij
prof. dr. Maks Tajnikar
prof. dr. Fabrizio Coricelli, som.
Determinante višine pribitka na stroške v predelovalnih dejavnostih: Primer Slovenije (Mark-up Determinants in Manufacturing Industries: The Case of Slovenija

9. Anja Cotič Svetina
doktorica znanosti s področja ekonomije
prof. dr. Marko Jaklič
Kolektivno učenje v grozdih: teoretični pregled in empirična preverba (Collective Learning in Clusters: Theoretical and Emprical Investigation)

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

10. Boštjan Berginc
doktor znanosti s področja strojništva
prof. dr. Zlatko Kampuš
doc. dr. Borivoj Šuštaršič, som.
Vplivni dejavniki tehnologije visokotlačnega brizganja kovinskih prašnatih materialov

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

11. Miloš Bartol
doktor znanosti s področja geologije
prof. dr. Jernej Pavšič
Taksonomija in paleoekologija kalcitnega nanoplanktona iz badenijskih plasti v Slovenskih Goricah