Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 17.06.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

1. Jelena Juvan
doktorica znanosti s področja družbenih ved - obramboslovja
prof. dr. Ljubica Jelušič
doc. dr. Majda Černič Istenič, som.
Vojaške družine: usklajevanje zahtev med družino in vojaško organizacijo

2. Helena Kovačič
doktorica znanosti s področja družbenih ved – sociologije organizacij
prof. dr. Andrej Rus
Prenos znanja med organizacijami v javnem sektorju

FAKULTETA ZA FARMACIJO

3. Zrinka Abramović
doktorica znanosti s področja farmacije
prof. dr. Julijana Kristl
znan. svet. dr. Marjeta Šentjurc, som.
Povečanje oksigenacije in učinkovitosti radioterapije kožnih tumorjev s topikalnim dajanjem vazodilatatorja

4. Mojca Lunder
doktorica znanosti s področja farmacije
prof. dr. Samo Kreft
Razvoj peptidnih inhibitorjev lipaz in fosfolipaz z metodo bakteriofagnega prikaza

5. Petra Kocbek
doktorica znanosti s področja farmacije
prof. dr. Julijana Kristl
Razvoj nanosistemov za povečanje hitrosti raztapljanja težko topnih učinkovin in  aktivno ciljanje tumorskih celic

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

6. Tanja Kurbus
doktorica znanosti s področja kemijskega inženirstva
viš. znan. sod. dr. Milenko Roš
prof. dr. Jana Zagorc Končan, som.
Razvoj visoko učinkovitega postopka čiščenja odpadnih vod v šaržnem biološkem reaktorju

7. Tjaša Urbič
doktorica znanosti s področja kemije
znan. sod. dr. Franc Avbelj
prof. dr. Vojko Vlachy, som.
Stabilnost fragmentov proteina G

FILOZOFSKA FAKULTETA

8. Alojz Cindrič
doktor znanosti s področja zgodovine
prof. dr. Janez Cvirn
Struktura študentov s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918

9. Miha Kozorog
doktor znanosti s področja  etnologije
prof. dr. Rajko Muršič
Turizem na Tolminskem med lokalnimi praksami in institucijami: problematika turistične destinacije v nastajanju

10. Tanja Žigon
doktorica znanosti s področja literarnih ved
prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik
Peter Pavel pl. Radics (1836-1912), kranjski polihistor, ter njegovo raziskovanje nemškega gledališča v Ljubljani 

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

11. Timotej Verbovšek
doktor znanosti s področja geologije
prof. dr. Jože Pezdič
Vpliv prevodnih struktur na tok in prenos snovi v kraško-razpoklinskih vodonosnikih