Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promovirani novi doktorji znanosti

Datum objave: 09.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Robert Jerončič 
doktor znanosti s področja agronomije
prof. dr. Rajko Bernik
Raziskava dobre prakse v kmetijstvu in nesreče s traktorji

2. Romana Karas  
doktorica znanosti s področja živilstva  
prof. dr. Božidar Žlender
prof. dr. Veronika Abram, som.
Stabilnost alternativnega pigmenta razsoljenega mesa in njegova primernost za koagulate mesnih emulzij

3. Lucija Leskovšek 
doktorica znanosti s področja agronomije   
prof. dr. Marijana Jakše
prof. dr. Borut Bohanec, som.
Indukcija haploidnih rastlin pri navadni rukvici (Eruca sativa Mill.) in tankolistnem dvoredcu (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC) s kulturo mikrospor

4. Maja Podgornik
doktorica znanosti s področja agronomije   
prof. dr. Marina Pintar
Primerjava izpiranja hranil na izbranih igriščih za golf

5. Jaka Razinger
doktor znanosti s področja biologije   
viš. znan. sod. dr. Alexis Zrimec
Biokemijski in fiziološki odzivi male vodne leče (Lemna minor L.) na oksidativni stres sprožen s kovinami

6. Andrej Rozman
doktor znanosti s področja gozdarstva     
prof. dr. Jurij Diaci
prof. dr. Franc Batič, som.
Dinamika razvoja zgornje gozdne meje in ekološka vloga rušja (Pinus mugo Turra) v sekundarni sukcesiji v Julijskih in Savinjskih Alpah

7. Manja Zupan
doktorica znanosti s področja zootehnike
prof. dr. Ivan Štuhec
znan. sod. dr. Beat Huber Eicher, som.
Izbira gnezda pri kokoših nesnicah in ocena parametrov za ugotavljanje primernosti gnezd
Nest choice of laying hens and evaluation of parameters assessing the appropriateness of nests

8. Irena Žnidar
doktorica znanosti s področja biologije
doc. dr.  Barbara Vilhar
Vrednotenje genotoksičnosti kovin z rastlinskimi biotesti

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

9. Domen Hudoklin
doktor znanosti s področja elektrotehnike    
prof. dr. Janko Drnovšek
Načrtovanje, izgradnja in analiza primarnega generatorja rosišča

10. Andrej Olenšek 
doktor znanosti s področja elektrotehnike   
prof. dr. Zlatko Matjačić
Eksperimentalna analiza in modeliranje bipedalne hoje

11. Franci Vode 
doktor znanosti s področja elektrotehnike  
prof. dr. Drago Matko
Razvoj sistema vodenja kontinuiranih peči za ogrevanje vložka po predpisanih krivuljah ogrevanja