Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 16.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:       
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

1. Janez Gale 
doktor znanosti s področja jedrske tehnike
prof. dr. Iztok Tiselj
prof. dr. Leon Cizelj, som.
Sklopitev linijske konstrukcije in dvofaznega toka tekočine med hitrimi prehodnimi pojavi

2. Tomaž Kosem  
doktor znanosti s področja matematike  
prof. dr. Roman Drnovšek
Matrične neenakosti in konveksne funkcije

3. Uroš Kostić 
doktor znanosti s področja  fizike    
prof. dr. Andrej Čadež
Učinki plime ob padcu majhnega telesa v črno luknjo

4. Marjetka Krajnc
doktorica znanosti s področja matematike    
prof. dr. Jernej Kozak
Geometrijska interpolacija z ravninskimi parametričnimi polinomskimi krivuljami

5. Matija Milanič
doktor znanosti s področja fizike    
doc. dr. Boris Majaron
Razvoj in evaluacija metode sunkovne fototermalne radiometrije za temperaturno profilometrijo bioloških tkiv
 
6. Nika Novak
doktorica  znanosti s področja matematike     
prof. dr. Roman Drnovšek
Produkti in vsote kvazinilpotentnih operatorjev

MEDICINSKA FAKULTETA

7. Slavko Čeru
doktor znanosti s področja biokemije in molekularne biologije
doc. dr. Eva Žerovnik
prof. dr. Vito Turk, som.
Mehanizem citotoksičnosti prefibrilarnih agregatov stefina B in njegovih izbranih mutant v razmerah in vitro/ex vivo

8. Anže Kristan 
doktor znanosti s področja medicinskih ved   
doc. dr. Matej Cimerman
prof. dr. Veronika Kralj Iglič, som.
Načrtovanje zdravljenja zlomov kolčne ponvice

9. Čedomir Oblak
doktor znanosti s področja  stomatoloških ved   
prof. dr. Ljubo Marion
prof. dr. Tomaž Kosmač, som.
Učinki utrujanja in staranja na trdnost cirkonijeve oksidne keramike in vrednotenje keramičnih zatičkov

10. Mojca Stražišar 
doktorica  znanosti s področja biokemije in molekularne biologije   
prof. dr. Damjan Glavač
Analiza genetskih in epigenetskih dogodkov izbranih genov, ki sodelujejo pri uravnavanju celičnega cikla in njihovih sprememb pri pljučnem raku