Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 18.09.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

17. september 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Romana Ercegović
z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo                                           
naslov dr. disertacije: Sodobno obredno gledališče
mentor: doc. dr. Blaž Lukan

2. Branka Ahlin
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Preverjanje moderacijskih vplivov med inovativnostjo in determinantami 
mentorica: prof. dr. Mateja Drnovšek
somentor: prof. dr. Robert H. Hisrich

3. Marijana Bađun
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Odnos države in bank v finančnem posredovanju: učinki na gospodarsko rast
mentor: prof. dr. Igor Masten

4. Kir Kuščer
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Oblikovanje modela razvoja gorskih turističnih destinacij s poudarkom na inovativnosti 
mentorica: prof. dr. Tanja Mihalič
somentor: prof. dr. Harald Pechlaner

5. Aljaž Kunčič                                  
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Institucije v mednarodni menjavi in TNI
mentor: prof. dr. Jože Damijan
somentorica: prof. dr. Andreja Jaklič

6. Marjan Nikolov
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Merjenje fiskalne decentralizacije in njenega vpliva na primeru Makedonije
mentorica: prof. dr. Nevenka Hrovatin

7. Marko Ogorevc
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Lastništvo in plačna politika podjetij: pristop prostorske ekonometrije
mentor: doc. dr. Miroslav Verbič

8. Sonja Robnik
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Trpinčenje: spolna neenakost in vloga organizacije
mentorica: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
somentorica: zasl. prof. dr. Maca Jogan

9. Urška Štremfel
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Nova oblika vladavine v Evropski uniji na področju izobraževalnih politik
mentor: prof. dr. Damjan Lajh
somentorica: znan. sod. dr. Mojca Štraus

10. Eva Vrtačič
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Uprizarjanje teorije skozi filozofijo, umetnost in telo dr. Shannon Bell
mentorica: doc. dr. Barbara Orel

11. Jožica Zajc
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Vloga posameznikovega znanja, virov informacij in zaupanja v družbene akterje pri oblikovanju stališč o gensko spremenjenih organizmih v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Karmen Erjavec
somentor: doc. dr. Luka Juvančič

12. Rok Zupančič
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Preprečevanje oboroženih konfliktov: vloga OZN, EU, OVSE in NATA na Kosovu (1999-2008)
mentor: prof. dr. Anton Grizold