Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih devet novih doktorjev znanosti

Datum objave: 24.09.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

23. september 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. Aleš Valič

 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. Aleš Valič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Andrea Cesar
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Odstranjevanje nitratov in organskih mikroonesnaževal iz podtalnice
mentor: prof. dr. Milenko Roš
somentorica: prof. dr. Jana Zagorc Končan

2. Martin Gazvoda
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Intramolekularne reakcije diazenov in pretvorbe njihovih produktov
mentor: prof. dr. Slovenko Polanc

3. Ana Novak
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Sinteza heterocikličnih analogov aminokislin in peptidov na osnovi 3-pirazolidinona
mentor: prof. dr. Jurij Svete

4. Primož Pavšič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Stabiliziranje odpadnih blat s pepelom biomase in uporabnost dobljenega materiala v gradbeništvu
mentor: prof. dr. Peter Bukovec

5. Gorazd Stojkovič                                  
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Razvoj mikroreaktorjev z imobiliziranimi biokatalizatorji za študij biotransformacij
mentorica: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl

6. Gorazd Šebenik
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Priprava polimernih nanokompozitov iz polikationsko modificiranega montmorilonita
mentorica: prof. dr. Majda Žigon
somentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

7. Dejan Vražič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vloga joda in N-halo spojin pri transformacijah organskih molekul
mentor: prof. dr. Marjan Jereb
somentor: znan. svet. dr. Stojan Stavber

8. Sebastjan Kristovič
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije
mentor: prof. dr. Vinko Potočnik
somentorica: prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak

9. Urška Kuhar
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Lentivirusne okužbe v slovenskih rejah koz in ovac
mentor: prof. dr. Jože Grom
somentorica: prof. dr. Darja Barlič-Maganja