Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 9 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 03.10.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI

Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

 

3. oktober 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

 

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik

 

 Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1.    Tanja Bohinc

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Interakcije kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp.) in kapusovih stenic (Eurydema spp.) z zeljem in izbranimi privabilnimi posevki

mentor: prof. dr. Stanislav Trdan

 

2.    Nataša Dolinar

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Primarna proizvodnja, razgradnja in glivna kolonizacija izbranih rastlinskih vrst na presihajočem Cerkniškem jezeru

mentorica: prof. dr. Alenka Gaberščik

 

3. Petra Grošelj

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Skupinsko odločanje v analitičnem hierarhičnem procesu in prikaz njegove uporabe pri upravljanju Pohorja kot varovanega območja

mentorica: prof. dr. Lidija Zadnik Stirn

somentor: prof. dr. Donald G. Hodges

 

4. Ines Hrdalo

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Zeleni sistem v razvoju odprtih površin izbranih mediteranskih obmorskih mest

mentorica: prof. dr. Ana Kučan

somentorica: doc. dr. Breda Mihelič

 

5. Jure Škraban

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Interakcije bakterije Clostridium difficile s črevesno mikrobioto

mentorica: prof. dr. Maja Rupnik

 

6. Alja Štraser

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genotoksično delovanje cianobakterijskih toksinov na humane celice v pogojih in vitro

mentorica: doc. dr. Bojana Žegura

 

7. Peter Železnik

z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Dinamika razvoja drobnih korenin gozdnega drevja kot indikator razmer v okolju

mentorica: prof. dr. Hojka Kraigher

 

8. Peter Nadrah

s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Funkcionalizacija poroznih silikatnih delcev za nadzorovano sproščanje učinkovin

mentor: prof. dr. Odon Planinšek

somentor: prof. dr. Miran Gaberšček

 

9. Ana Torkar

s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Razvoj selektivnih inhibitorjev katepsina L

mentor: prof. dr. Janko Kos

somentorica: prof. dr. Tamara Lah Turnšek