Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 08.10.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI

Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

 

8. oktober 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

 

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik

 

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1.    Samanta Petohleb Černeha

s Fakultete za upravo

naslov dr. disertacije: Optimiziranje financiranja investicij v lokalni samoupravi mentor: prof. dr. Srečko Devjak

somentorica: prof. dr. Maja Klun

 

2.    Martina Blečić Kavur

s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Železna doba na Kvarnerju

mentorica: akad. red. prof. dr. Ljubinka Teržan

 

3. Smiljana Fister

s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Pomen mednarodne učne mobilnosti za dijake srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter njen vpliv na izboljšanje jezikovne zmožnosti v angleščini kot jeziku stroke

mentor: prof. dr. Janez Skela

 

4. Nika Leben

s Filozofske fakultete

 naslov dr. disertacije: Vloga furlanskih stavbenikov v arhitekturi in stavbarstvu Gorenjske na prelomu 19. stoletja in prenova meščanske arhitekture v tem času

mentorica: prof. dr. Sonja Ana Hoyer

 

5. Tanja Milovanovič

s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Uravnoteženost posameznikovega kariernega in zasebnega življenja pri slovenskih menedžerjih v povezavi s posameznikovo časovno perspektivo

mentor: prof. dr. Argio Sabadin

 

6. Peter Mikša

s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Alpinizem na Slovenskem

mentor: prof. dr. Mitja Ferenc

 somentor: doc. dr. Tomaž Pavlin

 

7. Mojca Tercelj Otorepec

s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Regionalizacija in etnološko konservatorstvo

mentor: prof. dr. Vito Hazler

 somentor: prof. dr. Karel Natek

 

8. Igor Žunkovič

s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Katarza in vesoljska zavest

mentor: prof. dr. Janez Vrečko

somentor: prof. dr. Borut Ošlaj

 

9. Mojca Mihelj Plesničar

s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Odločanje o sankciji v kazenskem postopku: primerjalnopravni in kriminološki vidiki

mentorica: prof. dr. Katja Šugman Stubbs

somentorica: prof. dr. Renata Salecl

 

10. Marko Petek

s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Civilnopravna odgovornost medijev za poseg v osebnostne pravice

mentorica: prof. dr. Barbara Novak

 

11. Tanja Vuga

s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Civilnopravno varstvo pravic industrijske lastnine v primeru njihove kršitve

mentorica: doc. dr. Špelca Mežnar

 

12. Nana Weber

s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Pravna ureditev položaja spolnih manjšin in družbena realnost

mentorica: prof. dr. Barbara Novak