Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 16.10.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

15. oktober 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik


Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorja znanosti:

1. Simon Petrovčič
s Fakultete za arhitekturo
naslov dr. disertacije: Potresna izolacija kot sistem za povečanje varnosti arhitekturne dediščine
mentor: prof. dr. Vojko Kilar

2. Vedrana Baričević
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Evropeizacija azilantskega sistema in zaščite beguncev: hrvaške azilne politike
mentorica: prof. dr. Marina Lukšič Hacin
somentor: doc. dr. Milan Brglez

3. Maja Anko
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Interakcija kemično modificiranih dostavnih peptidov s tovorom in lipidno membrano
mentor: prof. dr. Matjaž Zorko.
somentor: prof. dr. Gregor Anderluh

4. Anja Černe
z Medicinske fakultete
 naslov dr. disertacije: Spremljanje kakovosti življenja in dejavnikov, povezanih z njo, pri kroničnih bolnikih
mentor: prof. dr. Janko Kersnik                 
somentorica: doc. dr. Polona Selič    

5. Tadeja Dovč Drnovšek
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Določanje plodovega genotipa RHD iz plazme RhD-negativnih nosečnic z metodo PCR v realnem času
mentor: prof. dr. Primož Rožman

6. Mojca Kirbiš
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Napovedna vrednost hemodinamskega odgovora na ortostatski stres pri sindromu posturalne tahikardije
mentor: prof. dr. Anton Grad

7. Alenka Kravos
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Raven ščitničnih in spolnih hormonov pri bolnikih z Reinkejevim edemom
mentorica: prof. dr. Irena Hočevar Boltežar     
somentorica: prof. dr. Ksenija Geršak

8. Jerneja Mori
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Aktivacija receptorjev naravne imunosti s flagelinom
mentorica: doc. dr. Mojca Benčina                  

9. Nikolina Rijavec
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Sociodemografske in bolezenske značilnosti bolnikov z depresijo in telesnimi bolečinami neorganskega vzroka
mentorica: doc. dr. Virginija Novak Grubič          
                              
10. Nataša Toplak
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Učinkovitost cepljenja proti gripi in njegov vpliv na osnovno bolezen pri otrocih z juvenilnim idiopatskim artritisom
mentor: prof. dr. Tadej Avčin

11. Jasna Uranjek
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Primerjava učinka enteralnega in parenteralnega dodatka glutamina v prehrano kritično bolnih
mentorica: prof. dr. Lidija Kompan               

12. Tomaž Velnar
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: In vitro študija vraščanja endotelijskih, epitelijskih in skeletnomišičnih celic v mehkotkivni  polnilec pri celjenju ran
mentor: prof. dr. Vladimir Smrkolj        
somentor: prof. dr. Marjan Slak Rupnik