Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih devet novih doktorjev znanosti

Datum objave: 22.10.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI

Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

22. oktober 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik


Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Darko Pevec

s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Ocenjevanje zanesljivosti posameznih napovedi pri nadzorovanem učenju

mentor: prof. dr. Igor Kononenko

2. Alenka Rožanec

s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Ogrodje za celovito obvladovanje procesa strateškega planiranja informatike v spremenljivem okolju

mentor: prof. dr. Marjan Krisper

3. Lovro Šubelj

s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Odkrivanje skupin vozlišč v velikih realnih omrežjih na osnovi izmenjave oznak

mentor: prof. dr. Marko Bajec

4. Nataša Žabkar

s Fakultete za računalništvo in informatiko

 naslov dr. disertacije: Model za spremljanje učinkovitosti agilnega razvoja programske opreme

mentor: prof. dr. Viljan Mahnič

5. Jure Atanackov

z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Uporaba in optimizacija visokoločljive refleksijske seizmične metode v raziskavah neotektonike

mentor: prof. dr. Andrej Gosar

6. Vilma Ducman

z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Študij uporabnosti kremenovega odpadnega mulja z ustreznimi dodatki za pridobitev lahkega agregata

mentorica: prof. dr. Breda Mirtič

7. Nina Jurečič

z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Modeliranje obnašanja prekonsolidiranih in strukturiranih zemljin z modeli s kinematičnim utrjevanjem

mentor: doc. dr. Vojkan Jovičić

8. Maja Škrbec

s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Pristop k poučevanju geometrije po Van Hielu v drugem triletju osnovne šole

mentorica: prof. dr. Tatjana Hodnik Čadež

9. Leonida Zalokar

s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Evalvacija institucionalnega obravnavanja mladinske odklonskosti – primer Vzgojnega zavoda Planina

mentor: prof. dr. Bojan Dekleva